Rosenthal Weihnachten Christmas Plate, 1937 Newer Version

Rosenthal Weihnachten Christmas Plate, 1937, Weihnachten, Weihnachtsteller, Weihnachten in Berchtesgaden Entw. Heinrich Fink Newer Version

Rosenthal Weihnachten Christmas Plate, 1937 Newer Version
RWCP 034
Loading...